Maxxus Communications - mei 2017 - page 7

VoIP zit zakelijk in de lift
Organisaties ruilen hun traditionele koperverbinding steeds vaker definitief in voor
een digitale beloplossing, zoals VoIP, waarmee altijd en overal gebeld kan worden. Dat
blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. VoIP biedt dan ook veel voordelen voor de mobiele
zakelijke gebruiker.
De omzet uit zakelijk VoIP is de laatste twee jaar verviervoudigd, zo meldt het onderzoek.
Zakelijk groeide het aantal aansluitingen van 74.000 naar 281.000. De groei zal overigens
nog wel even aanhouden. Onderzoekers verwachten voor de komende jaren een
jaarlijkse groei van gemiddeld 30 procent. De populariteit van VoIP is voor een deel te
danken aan de ruime beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen, die dergelijke
communicatietoepassingen mogelijk maken.
Meeste zakelijke gebruikers vinden smartphone
belangrijkste apparaat
De smartphone wordt door 60 procent van alle zakelijke eindgebruikers
gezien als de belangrijkste tool voor hun werkzaamheden. Dat concludeert
het onderzoeksbureau Behaviour & Attitudes. 30 procent zou voor de
smartphone kiezen wanneer zij maar één device zouden mogen gebruiken
voor hun werk.
De meerderheid van de ondervraagden is van mening dat zij hun werk met
alleen hun smartphone zouden kunnen uitvoeren. Daarnaast geeft een
ruime meerderheid van hen aan dat mobiel werken zorgt voor een betere
werk-privébalans.
Steeds meer bedrijven komen tegemoet aan de wens om
smartphonegebruik voor het werk makkelijker te maken. Bijvoorbeeld
met oplossingen voor Unified Communications, waardoor medewerkers
onafhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden kunnen werken en
communiceren. Ook het gebruik van Skype en Office 365 op smartphones
neemt sterk toe en maakt medewerkers productiever.
KPN stopt met ondersteuning van ISDN 1/2
KPN heeft aangekondigd te gaan stoppenmet de ondersteuning van ISDN 1/2. Deze diensten
zullen per 1 september 2019 niet meer beschikbaar zijn. De uitfasering is een gevolg van
de constante vernieuwingen die KPN op haar netwerk toepast, waarbij oudere technieken
het veld moeten ruimen. De uitfasering heeft betrekking op het meervoudige traditionele
PSTN en het enkelvoudige en meervoudige ISDN 1/2. Klanten kunnen nog zeker tot 1
januari 2021 gebruikmaken van de uitgebreidere ISDN-diensten met 15, 20 of 30 digitale
communicatielijnen (ISDN 15/20/30).
KPN adviseert gebruikers van deze diensten over te stappen op breedbandoplossingen, ook
voor diensten als pinnen en beveiliging. Bestaande klanten kunnen door de provider geholpen
wordenmet de overstap op een van de toekomstvaste oplossingen zoals KPN ÉÉN. KPN ÉÉN
combineert diverse telecom- & IT-diensten in één oplossing, waarbij de gebruiker profiteert
van één contract, één aanspreekpunt en automatische software- en beveiligingsinstellingen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook