Maxxus Communications - mei 2017 - page 11

11
ZO BEHAAL JE MEER
RENDEMENT UIT MOBIEL
WERKEN
Mogelijkheid totmobielwerkendraagt bij aanproductiviteit en tevredenheid
Steeds meer organisaties in
het Nederlandse bedrijfsleven
faciliteren mobiel werken.
Uit diverse onderzoeken is
gebleken dat mobiel werken
een positief effect heeft op de
medewerkerstevredenheid. En
tevreden medewerkers zijn op
hun beurt weer productiever.
Om optimaal te profiteren van
de voordelen van mobiel werken
is het belangrijk met een aantal
zaken rekening te houden. Met
deze vier tips behalen organisaties
én medewerkers maximaal
rendement uit mobiel werken.
Maak duidelijke afspraken met
medewerkers
Mobiel werken zorgt ervoor dat het traditionele
9-tot-5-stramien steeds meer verdwijnt. Mobiele
medewerkers werken daarnaast vaak buiten direct
toezicht van de organisatie. Juist daarom is het
belangrijk dat er afspraken met betrekking tot
werktijden worden gemaakt. Want altijd en overal
kunnen werken klinkt aantrekkelijk, maar een
gezonde werk-privébalans is minstens zo belangrijk.
Zorg voor de juiste technologie
Veel medewerkers zijn niet tevreden over de zakelijke
smartphone die zij van de organisatie ter beschikking
krijgen gesteld. Dit komt onder andere doordat de
keuzevrijheid beperkt is. Door de keuze ruimer te
maken kunnen medewerkers kiezen voor een device
dat past bij hun wensen en functie. De productiviteit
en medewerkerstevredenheid kan zo worden
verhoogd.
De cloud als hoeksteen voor mobiliteit
De cloud neemt een belangrijke plaats in
met betrekking tot mobiel werken. Populaire
cloudoplossingen zoals Skype for Business
en Office 365 zijn vanaf ieder device met een
internetverbinding toegankelijk. Zakelijke gebruikers
kunnen hiermee IP-telefoneren, e-mailen,
videovergaderen, chatten en bestanden delen.
Hierdoor kunnen taken efficiënter worden uitgevoerd
en kan er effectiever worden samengewerkt.
Pas de werkplek aan
Mobiel werken levert ook nog eens een extra
ruimtebesparing op. Er is immers minder noodzaak
voor vaste werkplekken. De werkplekken die komen
te vervallen kunnen hierdoor doelmatiger worden
ingericht, bijvoorbeeld voor vergaderruimtes. •
‘‘
“Altijd en overal
kunnen werken
klinkt aantrekkelijk,
maar een gezonde
werk-privébalans
is minstens zo
belangrijk.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook